Aliaje speciale Bronz,alama,Zinc,plumb

Aliaje speciale Bronz,alama,Zinc,plumb

Niciun comentariu la Aliaje speciale Bronz,alama,Zinc,plumb

Sub denumirea de aliaje speciale sau complexe cu bază de cupru sunt cuprinse toate aliajele având ca bază sistemul cupru-zinc, denumite alame, sau cupru-staniu, denumite bronzuri, dar în care, în cazul alamelor speciale, sunt adăugate în mod intenŃionat şi alte elemente de aliere, în scopul îmbunătăŃirii anumitor caracteristici fizico-chimice şi mecanice, iar în cazul bronzurilor speciale s-a înlocuit staniul cu alte elemente, diferite de zinc sau nichel. Alamele binare, conŃin ca element de aliere zincul în concentraŃie de peste 25%, alte elemente găsindu-se în aliaj numai sub formă de impurităŃi. Aliajele cupru-zinc cu mai puŃin de 25 % zinc se numesc, în general, tombacuri. Alamele binare cupru-zinc utilizate în tehnică contin până la 45 % zinc şi, în functie de concentratia zincului şi de starea materialului (turnat, recopt, laminat la cald sau la rece), pot avea diferite structuri. Din diagrama de echilibru a sistemului de aliaje cupru-zinc, prezentată în figura 12.5, se remarcă faptul că alamele binare pot fi monofazice (alame α, alame β) sau bifazice (alame α+β). Faza α, fiind o fază plastică se laminează uşor la rece, însă la temperaturi cuprinse între 350…700ºC, devine fragilă din cauza incluziunilor de plumb şi bismut care, găsindu-se sub formă de eutectice uşor fuzibile, se topesc. Spre deosebire de faza α, faza β este o fază dură care la temperaturi mici, în domeniul în care există starea ordonată β’, se laminează foarte greu, dar la temperaturi mai mari decât temperatura de ordine-dezordine (454…468ºC), trecând în starea dezordonată β, devine plastică la 800ºC laminându-se foarte uşor. Prezenta fazei β în faza α determină scăderea rapidă proprietătilor de plasticitate şi creşterea rezistenŃei la deformare care atinge un maximum când aliajul este format numai din faza β. Prezenta fazei β în structura alamelor micşorează plasticitatea la rece şi, din această cauză, alamele α+β se prelucrează plastic în special la cald. Conform diagramei de echilibru, alamele monofazice α există de la temperatura ambiantă şi până la temperatura de topire, iar alamele bifazice α+β cu concentratii de 37…46 % zinc, de asemenea există, de la temperatura ambiantă şi până la temperatura de 903ºC.

About the author:

Leave a comment

Back to Top